Før en reklamasjon i butikk eller hos servicebetjening godkjennes, må følgende punkter gjennomgås.
Dette er en liste som oppdateres jevnlig, så hyppige besøk anbefales dersom du er serviceansvarlig/-medarbeider i din bedrift.
Forbrukere bes henvende seg der produktet ble kjøpt.

SERVICE   informasjon, tips og krav for godkjennelse av reklamasjoner

DAB/DAB+ mottak
Alle produkter solgt under brandnavn POP har DAB+.

Generelt om mottak av DAB/DAB+ signaler

 • husk at de fleste problemer med en DAB/DAB+-radio løses med en factory reset (tilbakestilling til fabrikkinnstillinger). Se bruksanvisningen.
 • sjekk alltid dekningen der radioen benyttes   (www.radio.no i Norge)
 • Husk at det er forskjellige dekningsgrader på de forskjellige nettene  (P4, Radio N etc. har mindre dekning enn NRK)
 • Husk at det kan være dekning for NRK et sted det ikke er dekning for P4, og motsatt
 • Husk at det kan være lokale forhold som hindrer mottak, selvom det er dekning i følge dekningskartet (konstruksjon i bygning, forstyrrelse fra støykilder som LED-pærer, store aggregater, høyspent etc. Dette er helt vanlig for radiosignaler, og er ikke spesielt for DAB/DAB+).
 • Husk at antennen i de fleste tilfeller må trekkes helt ut. Mange tror at DAB/DAB+ har med internett å gjøre og at antennen kun er for FM-delen av radioen.
 • Husk at når signalet blir for dårlig på DAB+, kutter lyden helt. Dersom man er i marginal dekning, kan dette skje selvom radioen står stille. Det er ikke feil ved radioen, men den må flyttes for å få bedre mottak.
 • Husk at POP benytter kun de beste mottaks-modulene for DAB+ til hver modell. Når det kommer til signalmottak er det i de fleste tilfeller snakk om hvor radioen er plassert og forutsetningene den har for å motta signalet, heller enn feil på radioen, det er snakk om hvis noen reklamerer på signalmottaket.
 • Husk at dersom radioen drives på batterier (engangs- eller oppladbare batterier) er det slik at signalmottaket påvirkes negativt når batteriene går mot slutten.

Usikkerhet rundt mottak av DAB/DAB+ på POPs produkter? Ta kontakt på (+47) 69 31 10 30 eller rma@sahaga.com

 

Spesielt om reklamasjon på POPyourCAR-serien

 • POPyourCAR 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 og POPyourMIRROR har alle markedets beste mottaks-modul for DAB+. Ved mottaks-problemer er det stort sett alltid antenne-monteringen som er årsaken. Antennen MÅ monteres vertikalt og den MÅ monteres på glass hvor det ikke er «filter» som stenger signalet ute. Slike filter er ikke lett å se, så man bør alltid teste før man monterer antennen permanent.
 • Typiske «filtre» er:  varmetråder, andre antenner, solskjerming (gjelder det slag som er metallisk), antiknus-matter i glasset (gjelder det slag som er metallisk), andre metaller som stenger signalet ute. Dersom glasset er transparent (uten filter som stenger for signalet) der antennen monteres, skal POPyourCAR-serien kunne motta DAB/DAB+ over hele dekningskartet som angitt av Radio.no. (Flere steder faktisk ut over dekningsområdet).
 • POPyourCAR (hele serien) har SERVICE FOLLOWING (SF). Dersom kunden klager på at DAB-signalet faller ut i korte tuneller eller i områder med marginal dekning, vil det lønne seg å skru SF av. Da vil ikke radioen bryte lyden for å lete etter bedre sender. Dette vil medføre bedre opplevelse der og da, men man må huske på å slå Service Following på igjen etterpå, dersom man ønsker at radioen skal oppdatere seg til sterkeste sender ved kjøring over lengre strekninger.
 • POPyourCAR (hele serien) har TRAFFIC ANNOUNCEMENTS (TA). Enkelte vil finne trafikkmeldingene som avbryter NRKs sendinger som anmasende. TA kan slås av.
 • POPyourCAR 2.2, 3.0 og POPyourMIRROR har Bluetooth handsfree. Mikrofonen er innebygget i enheten. Dersom det reklameres på at samtalepartner «i andre enden» hører for dårlig, har dette med plasseringen av enheten i bilens kupè å gjøre. Jo lenger mikrofonen er fra munnen, jo mer støy og mindre stemme vil bli oppfattet av mikrofonen.
 • POPyourCAR (hele serien) har medfølgende glassklebeantenner med magnetisk jording.  JORDINGEN er viktig. Kunden må sørge for at magneten «klikker fast» i taket/stolpen. Dette er viktig for mottaket. GLASSKLEBEANTENNEN må ikke monteres på fuktig/kjølig glass. Da vil den ikke feste, limet vil forsvinne og antennen vil være løs. Feilaktig montering, bytte av rute, ødelagt antenne ved forsøk på å flytte den etc er IKKE reklamasjonsgrunn. Ekstra antenner kan bestilles.
 • Husk, hvis kunden sier at det «suser» når man overfører fra POPyourCAR til bilen over FM: Hvis det suser kan det være to årsaker til dette: 1) frekvensen man benytter er enten opptatt eller får forstyrrelser, velg en annen sende-frekvens på POPyourCAR.  2) FM-mottakeren i bilen er ikke bedre. Test dette ved å lytte til en lokalradio på FM. Dersom det også suser ved samme tilfeller der (feks når det blir stille i snakking, eller med en gang man kommer til kanalen), er det selve FM-mottakeren i bilen som ikke er god nok.

Usikkerhet rundt POPyourCAR-serien? Ta kontakt på (+47) 69 31 10 30 eller rma@sahaga.com

Spesielt om reklamasjon på POP@work-serien

 • POP@work-serien består av entry-modellene POP@work og POP@work BT
 • POP@work PRO-serien består av  POP@work PRO og POP@work PRO helmet
 • POP@work og POP@work BT er ikke vanntett. De har heller ikke hygienesett for utskifting av øreputer.
 • POP@work PRO og PRO helmet er vanntett og det finnes hygienesett for utskifting av øreputer som ekstrautstyr.
 • POP@work og POP@work BT er produsert med ekstra nylon i plastikken rundt festene av klokkene, for å gjøre dem mer robust enn andre entry-level produkter i samme kategori. Disse knekker ikke av seg selv. Ved reklamasjon på ødelagte fester/bøyler: Serviceansvarlig må gjøre en vurdering av hvorvidt produktet er ødelagt pga for røff behandling eller om det faktisk har vært en svakhet ved produktet. Merk her også brukstemperaturen som angitt i brukermanualen.
 • POP@work PRO og POP@work PRO helmet har en mer robust konstruksjon og det kan forventes at disse tåler røffere behandling enn entry-level serien.
 • Batteriene i POP@work-serien, skal spille i inntil 8 timer. Dersom det er problemer med batteriet, eller enheten ikke tar lading, er dette som regel et problem som løses ved at vi sender nytt batteri. Enheten byttes ikke før den er testet med nytt batteri.
 • Signalmottak på hørselvern med DAB/DAB+:
  • POP@work-serien benytter spesialutviklede DAB/DAB+-moduler, med fokus på mottak i bevegelse, liten størrelse for plass i klokken og lavt strømforbruk.
  • Det er en kjennsgjerning at DAB/DAB+ signalet skal mottas vertikalt. Det er svært få arbeidere som forholder seg med hodet vertikalt til enhver tid. I områder med marginal dekning, vil man derfor kunne oppleve små utfall i de situasjoner hvor antennen ikke peker oppover.
  • Det er teknisk sett slik at den DAB/DAB+-antenne skal være ca 36 cm lang. Siden ingen ville ønske å gå med en så lang antenne på hodet, har vi tilpasset den bruken ved å gjøre den kortere. Det er gjort mye arbeid med dette for å unngå mottaks-svekkelse, men i områder med marginal dekning, men hvor en bordradio fremdeles har signalmottak, vil man på hørselvern med kortere antenner kunne oppleve signalutfall.
  • Vær oppmerksom på at arbeid innendørs med hørselvern med DAB/DAB+ kan gi dårligere mottak enn tilsvarende arbeid utendørs. I tillegg vil det være forskjell på signalkvaliteten i bygg av trekonstruksjon i forhold til mur- og metall. Store maskiner, sveiseapparater, lysrigger med LED og annet kan også ødelegge for DAB/DAB+-signalet i lokalene.
  • Dersom kunde mener at det var dekning for FM (på de gamle hørselvernene) og at det derfor bør være dekning på DAB/DAB+, stemmer ikke dette. For det første har det med å gjøre hvilken kanal man lytter til (forskjellige sendenett), for det andre er ikke FM-nett og DAB-nett direkte sammenlignbare (deknings-% totalt for landet er faktisk bedre på DAB/DAB+, men lokalt kan omleggingen ha ført til «nye» forhold) OG ikke minst, – det er svært sannsynlig at arbeidsplassen hadde egne FM-sendere montert innendørs i arbeidslokalene. Dersom de ikke har satt opp egen DAB/DAB+-sendere ennå, vil det bli en veldig feil sammenligning. Sahaga as kan formidle kontakt med installatører som setter opp lokale DAB/DAB+ på større arbeidsplasser.

Usikkerhet rundt POP@work-serien? Ta kontakt på (+47) 69 31 10 30 eller rma@sahaga.com

Spesielt om reklamasjon på POPs  entry-level modeller (POPlite, POPlite2, POPintro, POPintro2, POP original, POPstar, POP2017, POPnano, POPup)

 • I de tilfeller radioen har klokkeradio, vær oppmerksom på at denne funksjonen kun fungerer når radioen er tilkoblet 220v. Dette for at ingen skal oppleve å forsove seg fordi batteriene gikk tomme i løpet av natten.
 • Husk at «factory reset» som regel kun kan gjennomføres når radioen er tilkoblet 220v.

Spesielt om reklamasjon på POPs DELUXE-serie  (POPdeluxe, myPOP og POPup2)

 • Husk at hva som vises i fargedisplayet kommer an på hva som sendes fra kringkaster.
 • Husk at du kan velge mellom flere modus for visning av slideshow (se bruksanvisning)
 • Husk at snooze-funksjonen på POPup2 er annerledes enn andre vekkeklokker.  (Se bruksanvisningen)

Spesielt om reklamasjon på POPradio og POPworldradio

 

Spesielt om reklamasjon på POPyourSHOWER

 • POPyourSHOWER har en tastelås under dekselet på høyre side. Denne må stå av for at radioen skal kunne slås på eller andre knapper betjenes.
 • POPyourSHOWER må lades etter ca 8-10 timers spilling. For mange er det etter flere uker, siden den kun benyttes i dusjen. Da er det viktig å merke seg at hvis radioen slutter å virke, eller signalmottaket blir dårlig, er det fordi radioen trenger å lades.
 • Husk at POPyourSHOWER har spesialutviklet DAB/DAB+-antenne som ikke synes. Den ligger i gummibåndet/håndtaket på radioen. Dersom dusjen ligger i en kjeller eller i en blokk med mye betong/metall, kan det hende at radioen må plasseres i nærheten av et vindu. Antennen er god, men signalmottaket påvirkes (i områder hvor dekningen er marginal) av at antennen ikke er vertikal og ikke ca 36 cm lang.

Generelt om reklamasjon på øvrige POP radioer

 • Generelt henviser vi alle brukere av POP til den spesifikke POP-modellens BRUKSANVISNING.
 • Angående dekning eller kanal-orienterte problemstillinger, henviser vi til Radio.no eller den aktuelle kringkaster.  (NRKs publikumsservice: +47 23 04 70 00)

 

Denne oversikten oppdateres fortløpende. Har du tips om noe som bør med? Ta kontakt med oss på salg@sahaga.com så oppdaterer vi fortløpende!