DAB/DAB+ rundt i verden

Norge er ikke alene om overgang fra FM til DAB/DAB+
Norge er først ute med å slukke FM. Dette skjedde i løpet av 2017, og gjelder for alle rikskringkastede radiokanaler.

Men, Norge er på ingen måte alene om å digitalisere radioen. På denne siden har vi samlet informasjon fra WorldDAB. Nedenfor ser du alle landene som sender DAB/DAB+ og har mer eller mindre konkrete planer om en endelig overgang fra FM til DAB/DAB+.

Du får også en oversikt over hvilke land som pt. har prøvsendinger (nederst til venstre) på DAB/DAB+ og nede til høyre en oversikt over land som har vist interesse og/eller er i prosess for å vedta fremtidens radio.

Hvis norske medier eller andre sier at Norge er eneste land som har slukket FM, har de helt rett. Noen må gå først og Norge har gjort seg viktige erfaringer som nå deles med landene som kommer etter.
Dersom noen sier at Norge er eneste land som satser på DAB digital radio, er det veldig feil. Les informasjonen nedenfor og bli orientert.

Sahaga as arbeider nå aktivt mot mange av disse landene for å lansere varemerket POP etterhvert som det kommersielle markedet for DAB/DAB+ radioer vokser.

Aktører som ønsker å samarbeide om dette, enten som kontaktpersoner/distributører/forhandlere eller via investeringer i vår satsning, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Vi ber deg om å ta kontakt her.

Nedenfor ser du nyhetsoppdateringer fra WorldDAB på Twitter, og videre ned kommer landsoversikten for DAB/DAB+ i verden pr september 2018.

BBC to launch 18-Month hybrid radio trial with with Xperi’s DTS subsidiary https://t.co/yloDL5csua @xperi_ #digitalradio

RadioMaria steps up investment in DAB+ https://t.co/NYeergFoK6 @RadioMariaITA #digitalradio

DAB+ launches in Flanders. As of today, all Flemish national radio stations will be available on DAB + @dabplusBE @Flanders_SA #DABplusbenl https://t.co/waP0e89Mbp

New @Ofcom report reveals strong interest for small-scale DAB in UK: https://t.co/zYZSi9hHI0 #digitalradio

Read about the highlights from #wdab18, including our winner of the 2018 WorldDAB Award for Outstanding Service #torvmark and learn more about @ukradioplayer "Reference Radio" prototype - our latest newsletter: https://t.co/RPUddSBn5c

Load More...

Australia

klikk på flagget for funfacts

Australia

DAB/DAB+ i Australia

DAB/DAB+ i bruk

I Australia har de sendt på DAB+ siden 2009. Signalene dekker 65% av landets befolkning og det er 46% av husholdningene som bruker DAB+.

21. juni 2018 var det totalt solgt 3.419.000 DAB-radioer i Australia. Les mange flere fakta om DAB i Australia her.

Austria / Østerrike

klikk på flagget for kart

Austria / Østerrike

DAB/DAB+ i Østerrike

DAB/DAB+ i bruk

I Østerrike har 29% av befolkningen DAB-dekning. Det er solgt ca 500.000 radioer med dab pr 29. august 2017.

4. april 2018 ble prøvesendingene i Wien og områdene rundt omgjort fra prøvesendinger til permanente sendinger på DAB+. I 2019 åpner Østerrike sitt første landsdekkende DAB+ nett, med 11 radiostasjoner på DAB+ over hele landet.

Ca 6% av befolkningen bruker DAB+ pr 29.08.17, og tallet har i følge uoffisielle målinger økt kraftig i 2018.

Les flere fakta om DAB i Østerrike her.

Belgia

Klikk på flagget for kart

Belgia

DAB/DAB+ i Belgia

DAB/DAB+ i bruk

I Belgia har 95% av befolkningen DAB-dekning. Det er solgt ca 390.000 radioer med DAB+, pr 17. mai 2018.
Dekningen for DAB+ i Belgia er planlagt utbygget til 99% av befolkningen i løpet av 2018.

Myndighetene har en politikk mht slukking av FM som ligner på den norske, med krav om bestemmelse av slukkedato når den digitale lyttingen passerer 50%.

Foreløpig har bare 25% av nye biler som selges dab+.
Du kan lese mer om DAB i Belgia her.

Tsjekkia

klikk på flagget for kart

Tsjekkia

DAB+ i Tsjekkia

DAB+ i bruk

62% av den tsjekkiske befolkningen har tilgang til dab+. Det er 29 dab+ kanaler på luften i landet pr 01.02.2018.

Tsjekkisk radio har en dab+-sender (en multiplex med plass til 19 radiokanaler) i fast drift i Praha. Det er tre multiplexer til i drift i Tsjekkia.

Tsjekkisk radio bygger nå flere sendenett, som skal dekke områdene rundt Brno, Ostrava og Pilsen.
Du kan lese mer om DAB+ i Tsjekkia her. Du kan også laste ned en PDF med oppsummering av DAB+ i Tsjekkia her.

Danmark

klikk på flagget for kart

Danmark

DAB/DAB+ i Danmark

DAB/DAB+ i bruk

Danmark har 98% befolkningsdekning for DAB/DAB+. Det er 14 DAB og 14 DAB+-kanaler på luften, pr 17.05.2018. Totalt er det solgt 1.900.000 radioer med DAB/DAB+.

Danske myndigheter har foreslått en slukking av FM for riksradio senest i år 2021, eller når 50% av radiolyttingen er digital - dersom det inntreffer først. Du kan lese mer om dette i dette dokumentet (danish).

I første kvartal 2018 var 28% av all radiolytting i Danmark digital. 46% av befolkningen har tilgang til en DAB-radio. Det er konsensus i Danmark om at en slukking av FM er ønskelig og ikke et spørsmål om "hvis", men "når". I Danmark arbeider man også aktivt for å informere om at hvem som helst, også næringslivet, kan åpne sin egen radiokanal og nå ut til hele befolkningen.

Du kan lese mer om DAB/DAB+ i Danmark her.

Frankrike

Klikk på flagget for funfacts om Frankrike

Frankrike

DAB+ i Frankrike

DAB+ i bruk

Pr 22. juni 2018 var det 19% populasjonsdekning for DAB+ i Frankrike. Det er 166 DAB+ - kanaler på luften og det er solgt 1.438.000 DAB-radioer.

I desember 2017 annonserte CSA en ny strategi for å aksellerere utbyggingen av DAB+, etter noen år med lunken holdning til digitalradio. Videre utbygging er delt inn i tre faser, den første allerede gjennomført i juli/august 2018. I løpet av 2 år vil 70% av den franske befolkningen ha tilgang til DAB+.

Du kan lese mer om DAB+ i Frankrike på den offisielle informasjonssiden deres.

Regionene som bygges ut først, er regioner med 175.000 eller flere innbyggere. I store deler av Frankrike vil man også kunne motta DAB-kanaler fra nabolandene, som har godt utbygde nettverk.

Du kan lese mer om DAB+ i Frankrike her.

Tyskland

Klikk på flagget for fakta om Tyskland

Tyskland

DAB+ i Tyskland

DAB+ i bruk

97% av Tysklands befolkning er dekket av DAB+ og de kan motta tilsammen 150 kanaler på DAB+. Det er solgt 9.910.000 DAB-radioer og 18% av befolkningen eier en DAB+-radio.

Tyske kringkastere og myndigheter har gått i bresjen for et felles Europeisk initiativ for innføring av DAB+ i hele EU. Ønsket deres er at alle radioer som selges i Tyskland skal ha dab+ mottaker. Tyskland har med DAB+ fått sin første rikskringkaster siden 2. verdenskrig. Radio Deutschland (som dekker hele landet) har nylig annonsert at de slukker FM-senderne sine i to regioner, og dermed er i gang med den tyske FM-slukkingen.

Du kan lese mer om DAB+ i Tyskland her.

Gibraltar

Klikk på flagget for informasjon om Gibraltar

Gibraltar

DAB+ i Gibraltar

DAB+ i bruk

90% av Gibraltars befolkning (på 31.000 mennesker) har DAB+-dekning. Ca 70% av husholdningene har DAB+ pr 2013.

Det har ikke skjedd mye siden 2013 i Gibraltar, da kun 4 kanaler sendes på DAB+. Disse sendes også på FM.

Info-side om DAB+ i Gibraltar.

Vatikanet

Klikk på flagget for info om Vatikanet

Vatikanet

DAB+ i Vatikanet

DAB+ i bruk

Det bodde ca 600 mennesker i Vatikanstaten i 2017. Disse har alle tilgang til 7 kanaler på DAB+. Sendingene startet i 2007 og har vært uendret siden. De samme stasjonene sendes på FM.

Infoside om DAB+ i Vatikanet finner du her.

Irland

Klikk på flagget for kart

Irland

DAB i Irland

DAB i bruk

52% av Irlands befolkning er dekket av rikskringkasteren RTÉs multiplex, utbygd med 5 sendere. Sendingene har pågått siden 2009 og dekningen finnes i de største byene. Kommersielle aktører har foreløpig ikke begynt å sende på DAB i Irland.

Det er forventet at Irland vil gå over til DAB+. Det er 10 kanaler på DAB, og det er solgt 400.000 DAB-radioer. Ca 17% av husholdningene har en DAB-radio.

Her finner du infosiden om DAB i Irland.

Italia

Klikk på flagget for fun-facts om Italia

Italia

DAB+ i Italia

DAB+ i bruk

I Italia er 83% av befolkningen dekket med DAB+-signaler. Det er solgt 3.200.000 DAB-radioer. Pr 17. mai 2018 sier statistikken at kun 3% av italienske husholdninger har en DAB+-radio. Det er 136 DAB+ kanaler på luften i Italia totalt.

29. desember 2017 offentliggjorde Italienske myndigheter sin "Budget Law number 205", denne ble omtalt i "Official Journal number 302" og trådte i kraft den 01.01.2018.
I artikkel 1, comma 1044 slås det fast at alle radioer som selges i Italia etter 1. januar 2020 skal ha digital radiomottaker.

5 av de 10 kanalene på luften som er fra den nasjonale kringkasteren RAI, er DAB-only kanaler. De andre 5 sendes også på FM.

Den nord-italienske regionen Syd-Tyrol startet FM-slukkingen i 2017. 5 grupperinger med lokalradio-stasjoner sender allerede på DAB+ i Italia. Myndighetene har hatt fokus på utbygging langs motorveier og i store byer. Det er inngått nye forpliktende samarbeid i Italia for videre satsning på DAB+.

Her finner du info-side om DAB+ i Italia.

Kuwait

klikk på flagget for kart

Kuwait

DAB+ i Kuwait

DAB+ i bruk

I Kuwait er det 100% dekning for DAB+. Det er 16 kanaler som sender på DAB+ og alle kan i teorien lytte, ifølge informasjon fra WorldDAB pr 10. mai 2018.

Flere DAB-stasjoner er ventet på luften for de 4,4 millioner innbyggerne i Kuwait. DAB+ har vært i bruk i Kuwait siden 13. oktober 2014.

Du finner info-siden om DAB+ i Kuwait her.

Malta

Klikk på flagget for kart

Malta

DAB+ på Malta

DAB+ i bruk

Maltas befolkning på ca 500.000 har hatt DAB+ på luften helt siden 2008. Ca 25% av befolkningen har en DAB+-mottaker i følge tall fra 4. april 2018.

Det er 53 kanaler på luften totalt og disse er fordelt på to nasjonale multiplexer. Dekningen er 100%, så alle som ønsker kan høre DAB+ på Malta. 25% av lyttingen skjedde allerede på slutten av 2012 på DAB+. Du finner infosiden om DAB+ på Malta her.

Monaco

klikk på flagget for kart

Monaco

DAB+ i Monaco

DAB+ i bruk

Det er snaue 40.000 innbyggere i Monaco. Det er 100% DAB-dekning i staten. Monaco ønsker å bruke DAB+ til også å invitere internasjonale stasjoner til å sende hos dem. Radio Orient, Pure Radio, Virgin Radio og Fréquence Mistral er blant de internasjonale stasjonene som allerede er på luften.

Totalt er det 18 stasjoner på DAB+ i Monaco. Den første Multiplexen i Monaco kom på luften i april 2014. Den andre ble slått på 2. januar 2016.

Her finner du mer info om DAB+ i Monaco.

Holland

Klikk på flagget for fun-facts

Holland

DAB+ i Holland

DAB+ i bruk

Det er 95% populasjons-dekning for DAB+ i Holland. Mange omtaler Holland som det mest vellykkede landet for DAB, fordi salget av apparater har økt veldig det siste året. Pr 17. mai 2018 er det solgt 875.000 radioer med DAB+ i Holland.

Det er til sammen 112 kanaler på DAB+ og den kommersielle rikskringkasteren (VCR) økte antallet kanaler fra 4 til 15 da de begynte å sende på DAB+. Den nasjonale rikskringkasteren (NPO) gikk fra 9 til 18 kanaler med DAB+. I Holland lytter 90% av befolkningen til radio hver uke (alder 10+).

Her finner du info om DAB+ i Holland.

Norge

Klikk på flagget for kart

Norge

DAB/DAB+ i Norge

DAB/DAB+ i bruk

Norge var det første landet som slukket FM for sine rikskanaler. Dette skjedde i 2017 og siste FM rikssendere ble slukket 13. desember 2017. 99,7% av befolkningen bor innenfor DAB/DAB+-dekningen og det er solgt ca 6 millioner mottakere pr september 2018.

83% av husholdningene har tilgang til en DAB+-radio. Radio Norge og P4 sender (pr september 2018) fremdeles på DAB, mens alle andre kanaler (213 totalt, over hele landet - alle multiplexer medregnet) sender på DAB+.

Her finner du infosiden for DAB/DAB+ i Norge (hos WorldDAB)

Polen

Klikk på flagget for kart

Polen

DAB+ i Polen

DAB+ i bruk

I Polen har 56% av befolkningen dekning for DAB+-signaler. På en konferanse i mai 2018 uttalte styreleder i KRRiT, Witold Kolodziejski, at organisasjonen vurderte DAB+ som arvtaker for FM i Polen.

DAB+ har vært på luften siden oktober 2013. Da begynte sendingene i Warsawa og Katowice. I 2014 ble fire byer til digitalisert. Ytterligere 12 byer fikk DAB+ våren 2015. I desember 2015 startet Polskie Radio sendinger også i Solec Kujawski.

Her er linken til infoside for DAB+ i Polen.

Slovenia

Klikk på flagg for kart

Slovenia

DAB+ i Slovenia

DAB+ i bruk

Det er 73% populasjons-dekning for DAB+ i Slovenia. Det er 12 stasjoner på luften på DAB+ (per 16.02.17). I november 2017 vedtok kringkastingsrådet i Slovenia at hovedkanalene til Slovensk radio skal flyttes fra FM til DAB+ den 22.02.2022, de kaller den datoen for "the day of the second technology".

DAB+ nettet har vært operativt siden 19. september 2016. Med alle lisenser er det pr september 2018 18 radiostasjoner som kan sende eller sender på DAB+.

Infosiden for DAB+ i Slovenia finner du her.

Sør-Korea

Klikk på flagget for kart

Sør-Korea

DAB+/DMB i Sør-Korea

DAB/DMB i bruk

I Sør-Korea er det DMB (Digital Multimedia Broadcasting), mobil TV som driver salget av enheter med DAB+. DMB og DAB+ sendes nemlig over samme sendenett. Det er solgt 62.000.000 enheter med DMB i Sør-Korea og alle disse enhetene kan også ta i mot de 2 DAB-kanalene som sendes i landet. DAB/DMB-nettet dekker 90% av befolkningen og 50% av dem bruker DMB/DAB.

De mest populære enhetene med DMB-mottaker er mobiltelefoner og sør-koreanere ser TV på disse uansett hvor de befinner seg, takket være godt utbygd DMB/DAB-nett.

Med utgangspunkt i dette gode nettet har Koreanske myndigheter satt opp et digitalradio-prosjekt som ønsker å fokusere på radio i tillegg til mobilTV.

Både Samsung og LG har lansert smart-devices med DMB/DAB-mottaker.

Info side for Sør-Korea finner du her.

Spania

klikk på flagget for fun-facts

Spania

DAB/DAB+ i Spania

DAB/DAB+ i bruk

Spania bygde ut sitt DAB-nett til 52% av befolkningen, frem til juni 2011. I juni 2011 vedtok ministerrådet i Spania en digitaliseringsplan. I denne het det at DAB-nettet skulle bygges ned fra 52% til ca 20%, for å tilrettelegge til overgang fra DAB til DAB+. Samtidig skulle det igangsettes prøvesendinger på DAB+. Pr 10.07.2015 var det 20% befolkningsdekning for DAB/DAB+ i Spania. 18 kanaler sendte på DAB og 1 sendte på DAB+.

I dag er Spania midt i arbeidet med en rapport som skal avdekke planene for veien frem mot en eventuell slukking av FM i landet. Store deler av radioindustrien i Spania føler seg truet av en overgang til DAB+. Mange biler selges i dag med DAB+ inkludert, og Spania har vektlagt at EU nå har foreslått en lov som krever DAB+ i alle nye biler. Talsperson Carles Mulet fra "Compromis party" i Spania har tatt til orde for at landet må få digitalisering på agendaen. Han viser til Norge, Sveits, Frankrike og Storbritannia og mener at målet må være å digitalisere radioen i Spania.

Her er infoside om DAB/DAB+ i Spania.

Sverige

Klikk på flagg for kart

Sverige

DAB/DAB+ i Sverige

DAB/DAB+ i bruk

DAB-sendingene i Sverige startet omtrent samtidig med Norge, i 1995. I dag er dekningen ca 35% av befolkningen, og det er i hovedsak Stockholm, Gøteborg og Malmø som dekkes av de til sammen 26 DAB/DAB+-kanalene som sendes.

Myndighetene i Sverige har sagt at spørsmålet om videre utbygging av DAB+ i landet kan tas opp igjen, men først etter grundig evaluering av andre Europeiske lands erfaringer, i særdeleshet Norges. Du kan lese en gjennomgang av hendelsesforløpet i Sverige her.. Der kan du også laste ned den svenske regjeringens opprinnelige plan (av 2014) for digitalisering av radio, en plan som ble avvist av senere regjering i 2015.

Drøye 3 millioner svensker bor i dekningsområdet for DAB/DAB+ i Sverige pr 2018.

Sveits

Klikk på flagget for kart

Sveits

DAB/DAB+ i Sveits

DAB/DAB+ i bruk

Fra 2020 planlegger den sveitsiske radioindustrien å fase ut FM. I Juni 2018 foreslo Switzerland´s Migration Group (DigiMig) at landet skulle slukke FM i 2021, i en prosess som skulle vare i ett år. Den endelige planen er ventet i 2019 og antatt FM-slukking er ventet å være 2022-2024.

De fleste radiostasjoner sender på både FM og DAB+ i Sveits i dag, men stadig økende antall kanaler sender DAB+ only. DAB+-dekningen er 99,5% i Sveits. Det er 15 DAB og 121 DAB+ stasjoner på luften totalt. Det er solgt ca 3.500.000 radioer med dab/dab+. 85% av alle nye biler som selges har DAB+. 30. august 2018 ble det offentliggjort at 63% av all radiolytting nå er digital i Sveits.

Her finner du infoside om DAB/DAB+ i Sveits.

Storbritannia

Klikk på flagget for kart

Storbritannia

DAB/DAB+ i Storbritannia

DAB/DAB+ i bruk

Offisielle tall viser at det er 97,3 populasjons-dekning for DAB i Storbritannia. Det er flest DAB-sendinger på luften, så overgangen til DAB+ ligger foran britene. 487 kanaler totalt sender på DAB og kun 8 på DAB+. (tall pr 13. juli 2018).

Det er solgt til sammen 35.645.000 mottakere med DAB/DAB+ i UK. Av disse regnes 11.000.000 som originalinstallasjoner i bil.

62% av alle husholdninger benytter DAB/DAB+. Storbritannia har lignende krav til slukking av FM som Norge hadde. Blant annet kravet om at mer enn 50% av radiolyttingen er digital. Siste tall fra UK (Q2 2018) viser at 50,2% nå lytter digitalt. Detaljer om slukkeplanen og kriterier kan lese på her på regjeringens hjemmeside. Lite har skjedd der siden 2014, og britene forventer nå en indikasjon på hvilken vei landet skal gå, etter at kravet ble oppnådd.

Infoside om DAB/DAB+ i Storbritannia finner du her.

Land som har vist interesse og/eller utreder DAB+

Klikk på landets navn for mer info

Armenia
Jordan
Latvia
Lithuania
Russian Federation
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Sri Lanka
Sudan
Vietnam

DAB+ i verden (fra Worlddab.org)

klikk på kartet for å komme til WorldDABs side

DAB+ i verden (fra Worlddab.org)